10 ธ.ค. 2556

เนื้อหาวันที่ 8-12-56

สรุปเนื้อหาวันที่ 8 ธันวาคม 2556
ภาษาอังกฤษ
ประโยคที่ แปลว่า ฉันมี...
I have a car. ฉันมีรถ 1 คัน
I have two bicycles. ฉันมีจักรยาน 2 คัน
I have a football team. ฉันมีทีมฟุตบอลอยู่ 1 ทีม
I have my own business. ฉันมีธุรกิจเป็นของตัวเอง
I have no money. ฉันไม่มีเงินเลย
I have 300 baht. ฉันมีเงินอยู่ 300 บาท
I have a dream. ฉันมีความฝัน
I have three sisters and one brother. ฉันมีน้องสาว 3 คนและ น้องชาย 1 คน

ประโยคที่ แปลว่า ฉันเคยมี...
I had a lot of money. ฉันเคยมีเงินมากมาย
I had a big house. ฉันเคยมีบ้านหลังใหญ่
I had two wives. ฉันเคยมีภรรยา 2 คน
I had many books. ฉันเคยมีหนังสือมากมาย
I had three best friends. ฉันเคยมีเพื่อนที่ดีที่สุด 3 คน

คณิตศาสตร์
พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมด้านขานา
โจทย์ให้ลองทำ ให้หาพื้นที่ของรูปต้อไปนี้


วิทยาศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง อัตราเร็ว และเวลา
  สูตร  ระยะทาง = อัตราเร็ว × เวลา
  หรือ  s = v × t
โดยที่ ระยะทาง มีหน่วยเป็น กิโลเมตร (กม.)
ความเร็ว มีหน่วยเป็น กิโลเมตรต่อชั่วโมง (กม./ชม.)
เวลา มีหน่วยเป็น ชั่วโมง (ชม.)
ตัวอย่าง ชัยขับรถด้วยอัตราเร็ว 90 กม./ชม. เป็นเวลา 30 นาทีจะได้ระยะทางกี่กิโลเมตร
วิธีทำ
ระยะทาง = อัตราเร็ว × เวลา
              = 90 x 30 / 60
               = 2700 / 60
               = 45 กิโลเมตร
ตัวอย่าง ชัยขับรถด้วยอัตราเร็ว 90 กม./ชม. ได้ระยะทาง 180 กิโลเมตร ต้องใช้เวลานานกี่ชั่วโมง
วิธีทำ
เวลา = ระยะทาง / อัตราเร็ว
         = 180 / 90
         = 2 ชั่วโมง

โจทย์ให้ลองทำ
1. แก้วเดินทางไปโรงเรียนที่อยู่ห่างจากบ้าน 800 เมตร โดยใช้ความเร็ว 2.5 กม./ชม. แก้วต้องใช้เวลาเดินนานเท่าไหร่
2. บ้านกับที่ทำงานอยู่ห่างกัน 4 กิโลเมตรถ้าน้ำขี่จักรยานด้วยอัตราเร็ว 8 กม./ชม. จะใช้เวลาน้อยกว่าเดินด้วยความเร็ว 2 กม./ชม. เท่าใด
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น