21 ม.ค. 2557

นักศึกษาที่หมดสิทธิ์สอบ 2/2556

รายชื่อนักศึกษาที่หมดสิทธิ์สอบ ภาคเรียนที่ 2/2556
กศน. วัดบางประทุนนอก ระดับม.ต้น
1. 5422-00010-6  นาย ธานินทร์  ขันทอง
2. 5412-20024-9 นายฉัตรชัย นวลวิลัย
3. 5512-20001-6 นางสาวธรณ์ธันย์  คำยวง (ติดต่ออ. อิงอร ด่วน)
4. 5612-20018-5 นายเกื้อกูล แซ่หว่อง (ติดต่ออ. อิงอร ด่วน)
5. 5612-20019-4 นายอินทัช  แซ่หว่อง (ติดต่ออ. อิงอร ด่วน)
6. 5612-20022-4 นางสาวอมรรัตน์   ปกครอง
7. 5622-20001-6 นายสรดิส  บูลานาผาย
8. 5622-20002-5 นายพรประสิทธิ์ ธรรมรักษ์
9. 5622-20009-8 นางสาวอธิติยา  เกสรสมบัติ
10. 5622-20010-0 นาวสาวธมนวรรณ  มีแก้วกุญชร
11. 5622-20004-3 นางสาวมัณลิกา  บุญบัวทอง
12. 5612-20004-6 นายเอกลักษณ์  ทรัพย์ไทย

รายชื่อนักศึกษาที่หมดสิทธิ์สอบ ภาคเรียนที่ 2/2556
กศน. วัดบางประทุนนอก ระดับม.ปลาย
1. 5622-20002-8  นายศิวพงศ์ ช่างทอง
2. 5623-20005-5  นายเกียรติศักดิ์  สำริด
3. 5623-20007-3  นางสาว ช่อแก้ว  ป้อมจันทร์
4. 5623-20010-3  นายชลันธร  เอี่ยมวัฒนาสภาพร
5. 5623-20011-2  นายกฤษฎา  น้อยอนันต์
6. 5623-20013-0  นายอิทธิ  พิเศษ

16 ม.ค. 2557

แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์

แนวข้อสอบ วิทยาศาสตร์
ระบบสุริยะ มีดาวดวงใดเป็นศูนย์กลาง
ก. ดวงจันทร์     ข. ดวงอาทิตย์      ค. ดาวพุธ      ง. โลก

ข้อใดไม่ใช่ดาวเคราะห์ (ดาวที่ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง)
ก. ดาวพุธ     ข. ดาวเหนือ    ค. โลก    ง. ดาวหาง 

ดาวเคราะห์ดวงใดมีขนาดใหญ่ที่สุด
ก. เสาร์      ข. พฤหัส   ค. เนปจูน  ง. โลก

สิ่งใดไม่ใช่บริวารของดวงอาทิตย์
ก. ดาวพฤหัส    ข. ดาวเคราะห์น้อย   ค. โลก   ง. กาแล็กซี 

ความสัมพันธ์ในข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ดาวพฤหัสบดี – ราชาแห่งเทพเจ้า
ข. ดาวเสาร์ - เทพเจ้าแห่งการเพาะปลูก
ค. ดาวยูเรนัส – เทพเจ้าแห่งท้องฟ้า
ง. ดาวเนปจูน - เทพเจ้าแห่งนรก 

ดาวดวงใดที่เชื่อว่าน่าจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
ก. ดวงอาทิตย์   ข. ดาวอังคาร   ค. ดาวพฤหัสบดี

ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับอุกกาบาต
ก. เกิดจากวัตถุแข็งจำพวกโลหะ
ข. ดาวตกหรือผีพุ่งใต้
ค. เกิดจากหินขนาดเล็กที่ล่องลอยอยู่ในอวกาศ
ง. ถูกทุกข้อ 

อะไรใหญ่ที่สุดในอวกาศ?
เอกภพ      กาแล็กซี่    เนบิวล่า

โลกมีอะไรในอากาศเป็นส่วนใหญ่?
ก. ไนโตรเจน   ข. ออกซิเจน   ค. คาร์บอนไดออกไซด์

ก๊าซอะไรที่สำคัญที่สุดในกระบวนการหายใจ?
ก. ออกซิเจน     ข. คาร์บอนไดออกไซด์
ค. ไนโตรเจน    ง. ไฮโดรเจน

ก๊าซอะไรที่สำคัญที่สุดในกระบวนการหายใจ สังเคราะห์แสงของพืช?
ก. ออกซิเจน     ข. คาร์บอนไดออกไซด์ 
ค. ไนโตรเจน    ง. ไฮโดรเจน

ปฏิกิริยาของดวงอาทิตย์เรียกว่า?
ก. ฟิชชั่น  ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เป็นผลจากการแตกตัวของนิวเคลียสของธาตุหนัก
ข. ฟิวชั่น  ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เป็นผลจากการรวมตัวของนิวเคลียสของธาตุเบา

ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในระบบนิเวศ
ก. ห่วงโซ่อาหาร จะเริ่มต้นที่ผู้ผลิต และสิ้นสุดที่ผู้ย่อยสลายอินทรียสาร 
ข. เห็ดสามารถดำรงชีวิตเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ย่อยสลายอินทรียสาร
ค. พลังงานจะถ่ายทอดไปยังผู้บริโภคลำดับถัดไป 90 % ส่วนพลังงานอีก 10 % จะถูกใช้ในกระบวนการดำรงชีวิต
ง. สารพิษจะถูกถ่ายทอดไปกับโซ่อาหาร โดยจะมีปริมาณลดลงตามลำดับ

ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมโลก
ก. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เป็นสาเหตุหลักทำให้โลกร้อน
ข. ปรากฏการณ์เรือนกระจก ทำให้อุณหภูมิของโลกเหมาะสมในการดำรงชีวิต 
ค. สารคลอโรฟลูออโรคาร์บอน เป็นสาเหตุสำคัญในการทำลายโอโซน
ง. รังสีอัลตราไวโอเลต ชนิด UVA มีพลังงานสูง ทำให้เกิดมะเร็งที่ผิวหนัง

ข้อใดคือเซรุ่ม
ก. ผลิตจากเชื้อโรคที่ตายแล้วหรืออ่อนกำลัง
ข. ฉีดเข้าไปเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างแอนติบอดีใช้เวลา 4 – 7 วัน
ค. ผลิตได้จากแอนติบอดีโดยตรง เพื่อฉีดให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันทันที เช่นเซรุมรักษาพิษจากงู
ง. ต้องฉีดเข้าไปล่วงหน้าก่อนที่จะเป็นโรค เช่น เซรุ่มพิษงู

ข้อใดคือวิธีการพันธุวิศวกรรม
ก. การตัดต่อยีนจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปเชื่อมกับอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่ง 
ข. การฉายรังสีแกมมากับเนื้อเยื่อจากเหง้าของต้นพุทธรักษา
ค. การคัดเลือกพันธุ์สุนัข
ง. การนำนิวเคลียสของเซลล์ร่างกายใส่เข้าไปในเซลล์ไข่ที่ถูกดูดนิวเคลียสออก

ทรัพยากรธรรมชาติที่สร้างทดแทนขึ้นใหม่ได้
ก. อากาศ,แสง
ข. ดิน,ป่าไม้ 
ค. แร่ธาตุชนิดต่างๆ
ง. ถ่านหิน

ความเฉื่อย คืออะไร
ก. แรงที่กระทำต่อมวล
ข. สมบัติของวัตถุที่พยายามรักษาสภาพการเคลื่อนที่
ค. เป็นมวลของวัตถุต่อหน่วยปริมาตร

การที่วัตถุสามารถลอยอยู่บนผิวน้ำได้เป็นเพราะเหตุใด
ก. มีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำ 
ข. มีความหนาแน่นมากกว่าน้ำ
ค. มีน้ำหนักเบากว่าน้ำ
ยานพาหนะใดที่มีอัตราการสูญเสียพลังงานขับเฉื่อยมาจากแรงเสียดทานพาหนะขณะเคลื่อนที่มากที่สุด
ก.  รถยนต์  ข. ยานอวกาศ   ค. เครื่องบิน

แรงที่ต่อต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุเรียกว่า
ตอบ แรงเสียดทาน

เหตุใดยางรถยนต์จึงมีลวดลายและผิวขรุขระ
ตอบ ลดแรงเสียดทาน

เมื่อรถวิ่งไปข้างหน้า แรงเสียดทานของถนนจะมีทิศทางใด
ตอบ ทิศทางตรงข้ามกับรถวิ่ง

โจทย์เกี่ยวกับการคำนวณ
ถ้าออกแรง 5 นิวตัน กระทำกับวัตถุมวล 30 กิโลกรัม วัตถุจะมีความเร่งเท่าใด
ให้  F คือ แรงที่กระทำต่อว้ตถุ (หน่วยเป็น นิวตัน)
      m คือ มวลของวัตถุ (หน่วยเป็น กิโลกรัม)
      a คือ ความเร่งของวัตถูที่เกิดขึ้น  (หน่วยเป็น เมตรต่อวินาที่2)

จากสูตร   F = ma
ดังนั้น  a = F/m = 30 / 5 = 6  เมตรต่อวินาที่2

มวล 10 กิโลกรัม ต้องการให้เคลื่อนที่ด้วยความเร่ง 6 เมตรต่อวินาที่จะต้องออกแรงกระทำเท่าใด
จากสูตร   F = ma = 10 x 6 = 60 นิวตัน

7 ม.ค. 2557

เฉลยใบงานเรื่องระบบนิเวศ

เรื่องระบบเวศ
1) ความหมายของระบบนิเวศ
  1 ระบบนิเวศ (ecosystem) เฉลย  ก
  2 องค์ประกอบทางชีวภาพ (biological component) เฉลย ง
  3 องค์ประกอบทางกายภาพ (physical component) เฉลย ค
ก. ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
ข. สิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรา  (เราเรียกว่า สิ่งแวดล้อม)
ค. สิ่งไม่มีชีวิตในระบบนิเวศ เช่น ดิน น้ำ แสง อุณหภูมิ
ง. สิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ เช่น พืช สัตว์ มนุษย์

2) โครงสร้างของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ คือ
  1 ผู้ผลิต (producer)  เฉลย ก
  2 ผู้บริโภคพืช (herbivore หรือ primary consumer)   เฉลย ค
  3 ผู้บริโภคสัตว์ (carnivore หรือ secondary consumer)  เฉลย ข
  4 ผู้บริโภคทั้งสัตว์ทั้งพืช (omnivore)  เฉลย ง 
  5 ผู้ย่อยสลายสารอินทรีย์ (decomposer)   เฉลย จ
ก. สิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้ พืช สาหร่าย โปรโตซัว
ข. เสือ สิงโต เหยี่ยว งู
ค. ช้าง ม้า โค กระบือ กระต่าย
(ไม่นำมาคิด) ผู้ทำทำสินค้ามาสู่ตลาด
ง. คน ไก่ ลิง
จ. เห็ด รา แบคทีเรีย และจุลินทรีย์ต่างๆ

3) กระบวนการหลัก 2 อย่างของระบบนิเวศ ได้แก่ (มี2 คำตอบ) เฉลย ก และ ข
   ก. การไหลเวียนของพลังงาน (energy flow)
   ข. การหมุนเวียนของสารเคมี (chemical cycling)
   ค. การปรับต้วให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม
   ง. การสังเคราะห์ด้วยแสง(photosynthesis)

4) ห่วงโซ่อาหาร (Food chain)
  1 ห่วงโซ่อาหาร   เฉลย ข
  2 การถ่ายทอดพลังงาน  เฉลย ก
  3 วัฏจักรสารอาหารในระบบนิเวศ เฉลย ค
  4 สายใยอาหาร (Food web) เฉลย ง
ก. การถ่ายทอดพลังงานจากระดับหนึ่งไปสู่ระดับหนึ่ง
ข. การกินกันอย่างเป็นลำดับขั้น แต่ละลำดับขั้นนั้นว่า ระดับอาหาร
ค. สิ่งที่เป็นผลจากการย่อยสลายของกลุ่มผู้ย่อยสลายทำให้เกิดการหมุนเวียนถ่ายเทสารอาหาร
ง.  เป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศที่มีการกินกันเป็นอาหารอย่างซับซ้อนหลายทิศทาง

6) ความสัมพันธ์สิ่งสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ
   1. ภาวะการล่าเหยื่อ (predation) (+,-)  เฉลย ก
   2. ภาวะปรสิต (parasitism) (-,+)  เฉลย ง
   3.ภาวะพึ่งพากัน (mutualism) (+,+)  เฉลย ค
   4.ภาวะอิงอาศัย (commensalism) (+, 0)  เฉลย ข
   5 ภาวะได้ประโยชน์ซึ่งกันและกัน (+,+)  เฉลย จ
   6.ภาวะแข่งขัน(competition)  เฉลย ช
   7.ภาวะเป็นกลาง (neutralism)  เฉลย ฉ
   8.ภาวะต่อต้าน (antibiosis)  เฉลย ซ
ก. ประกอบด้วยผู้ล่า (predator)และเหยื่อ(prey) เช่น หนูกับงู
ข. ฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์ ส่วนอีกฝ่ายไม่ได้ประโยชน์ เช่น เฟินเกาะบนต้นไม้ใหญ่
ค. การอยู่ร่วมกันแบบประโยชน์ทั้งสองฝ่ายและไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ถ้าแยกจากกัน เช่นแบคทีเรียไรโซเบียมที่อาศัยอยู่ในปมรากพืชตระกูลถั่ว แบคทีเรียได้รับพลังงานจากการสลายของสารอาหารที่อยู่ในรากพืช ส่วนแบคทีเรียไรโซเบียมสามารถตรึงแก๊สไนโตรเจน
ง. ผู้อาศัย(parasite)ได้ประโยชน์และผู้ถูกอาศัย(host)เสียประโยชน์ เช่น เห็บกับสุนัข ต้นกาฝากบนต้นไม้
จ. การอยู่ร่วมกันแบบได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย และแยกออกจากกันได้ เช่น ดอกไม้กับแมลง ควายกับนกเอี้ยง
ฉ. เป็นการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตที่ทั้งสองฝ่ายไม่มีผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน เช่นนกกับกระต่ายในทุ่งหญ้า
ช. การแย่งอาหารของจระเข้  การแข่งขันด้านความสูงของต้นไม้เพื่อรับแสงจากดวงอาทิตย์
ซ เป็นการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิดที่ฝ่ายหนึ่งมีอิทธิพลต่ออีกฝ่ายหนึ่งเช่น ราเพนิซิลเลียมจะหลั่งสารยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย

1. ผู้ผลิตในห่วงโซ่อาหารได้แก่ข้อใดต่อไปนี้
ก. เสื้อ      ข. แบคทีเรีย    ค. พืช

2. ข้อใดเป็นปัจจัยทางกายภาพในระบบนิเวศ
ก. ผู้ผลิต   ข. ผู้บริโภค    ค. น้ำและความชื้น
พืชใช้สิ่งใดกระบวนการสังเคราะห์แสง
ก. ราก       ข. ดอก ค. คลอโรฟิลส์

3. แสงมีผลต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตสัตว์ใดมากที่สุด
ก. การสร้างอาหารของพืช    ข. การปรับตัวของพืช
ค. การปรับตัวของสภาพแวดล้อม

4. ข้อใดต่อไปนี้เป็นผู้บริโภคลำดับสูงสุด
ก. กวาง ข. นกอินทรีย์      ค. มนุษย์

6. ข้อใดเป็นลักษณะของผู้ผลิตในระบบนิเวศ
  ก. มีจำนวนน้อยที่สุดในระบบ
  ข. เป็นผู้ถ่ายทอดพลังงานในระบบ
  ค. เป็นจุดเริ่มต้นของพลังงานในระบบ

7. ข้อใดเป็นกลุ่มสิ่งมีชีวิต
ก. นกนางแอ่นในถ้ำ  ข. วัวแดง 10 ตัวในป่า
ค. กุ้ง หอย ปู ปลา ในนาข้าว

8. พลังงานเริ่มแรกของสิ่งมีชีวิตบนพื้นผิวโลกได้มาจากที่ใด
ก. พืช ข. ดวงอาทิตย์ ค. แร่ธาตุต่างๆ

9. ความสำคัญของผู้ผลิตต่อสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศข้อใดสำคัญที่สุด
ก. ผลิตอาหาร       ข. ผลิตแก๊สออกซิเจน
ค. ผลิตไม้สำหรับสร้างที่อยู่อาศัย

10. จากแผนภาพ แปลความหมายได้ว่าอย่างไร
   พืช ->กระต่าย -> งู -> คน
ก. ผู้ผลิตขั้นแรกคือคน
ข. งูเป็นผู้บริโภคอันดับที่3
ค. พืชจัดว่าเป็นผู้ผลิตอาหาร 
ง. กระต่ายเป็นผู้ผลิตอาหารให้กับงู

11. ข้อใดที่ไม่ถูกต้อง
ก. พืช -> คน -> หมู
ข. พืช -> กระต่าย -> หมาป่า
ค. พืช -> หนู -> งู -> นกเหยี่ยว 

12. สิ่งที่ทำให้ระบบนิเวศดำรงอยู่ได้คือข้อใด
ก.  ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต
ข.  การถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต
ค.  สิ่งมีชีวิตมีการกินเป็นทอดๆในระบบห่วงโซ่อาหาร

13. หมัดกัดสุนัขและยุงกัดคน เป็นมีสัมพันธ์แบบใด
ก. ภาวะพึ่งพากัน  ข. ภาวะปรสิต  ค. ภาวะล่าเหยื่อ

14. ในชีวิตประจำวันเรามักจะพบเชื้อราขึ้นบนขนมปัง การดำรงชีวิตของเชื้อราเป็นแบบใด
ก. ภาวะปรสิต  ข. ภาวะอิงอาศัย  ค.  ภาวะย่อยสลาย

15. ความสมดุลของระบบนิเวศจะเสียไปเมื่อใด
ก.  เมื่อผู้ผลิตเท่ากับผู้บริโภค
ข. เมื่อผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภคมากๆ
ค. เมื่อผู้บริโภคมากกว่าผู้ผลิตมากๆ

16. ข้อใดที่แสดงให้ถึงความแตกต่างระหว่างพืชกับสัตว์
ก. การหายใจและการขับถ่าย
ข. การเคลื่อนไหวและการหายใจ
ค. การสร้างอาหารและการเคลื่อนไหว


17. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับการหมุนเวียนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ก. การหายใจของสิ่งมีชีวิต
ข. การเน่าเปื่อยผุพังของซากสิ่งมีชีวิต
ค. การคายน้ำที่ปากใบของพืช
ง. การสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช

18. ประชากรในข้อใดที่มีความหนาแน่นมากที่สุด
ก. พื้นที่ 100 ตารางเมตร มีต้นกล้วย 25 ต้น  
(มีความหนาแน่น = 25 / 100 = 0.25)
ข. พื้นที่ 75 ตารางเมตร มีต้นกล้วย 15 ต้น
(มีความหนาแน่น = 15 / 75 = 0.2)
ค. พื้นที่ 150 ตารางเมตร มีต้นกล้วย 35 ต้น
(มีความหนาแน่น = 35 / 150 = 0.233)

19. อาหารส่วนใหญ่ที่พืชสร้างขึ้นโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง จะถูกสะสมไว้ในรูปสารอาหารประเภทใด
ก. ไขมัน    ข. แป้ง     ค. โปรตีน

10 ธ.ค. 2556

เนื้อหาวันที่ 8-12-56

สรุปเนื้อหาวันที่ 8 ธันวาคม 2556
ภาษาอังกฤษ
ประโยคที่ แปลว่า ฉันมี...
I have a car. ฉันมีรถ 1 คัน
I have two bicycles. ฉันมีจักรยาน 2 คัน
I have a football team. ฉันมีทีมฟุตบอลอยู่ 1 ทีม
I have my own business. ฉันมีธุรกิจเป็นของตัวเอง
I have no money. ฉันไม่มีเงินเลย
I have 300 baht. ฉันมีเงินอยู่ 300 บาท
I have a dream. ฉันมีความฝัน
I have three sisters and one brother. ฉันมีน้องสาว 3 คนและ น้องชาย 1 คน

ประโยคที่ แปลว่า ฉันเคยมี...
I had a lot of money. ฉันเคยมีเงินมากมาย
I had a big house. ฉันเคยมีบ้านหลังใหญ่
I had two wives. ฉันเคยมีภรรยา 2 คน
I had many books. ฉันเคยมีหนังสือมากมาย
I had three best friends. ฉันเคยมีเพื่อนที่ดีที่สุด 3 คน

คณิตศาสตร์
พื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมด้านขานา
โจทย์ให้ลองทำ ให้หาพื้นที่ของรูปต้อไปนี้


วิทยาศาสตร์
ความสัมพันธ์ระหว่างระยะทาง อัตราเร็ว และเวลา
  สูตร  ระยะทาง = อัตราเร็ว × เวลา
  หรือ  s = v × t
โดยที่ ระยะทาง มีหน่วยเป็น กิโลเมตร (กม.)
ความเร็ว มีหน่วยเป็น กิโลเมตรต่อชั่วโมง (กม./ชม.)
เวลา มีหน่วยเป็น ชั่วโมง (ชม.)
ตัวอย่าง ชัยขับรถด้วยอัตราเร็ว 90 กม./ชม. เป็นเวลา 30 นาทีจะได้ระยะทางกี่กิโลเมตร
วิธีทำ
ระยะทาง = อัตราเร็ว × เวลา
              = 90 x 30 / 60
               = 2700 / 60
               = 45 กิโลเมตร
ตัวอย่าง ชัยขับรถด้วยอัตราเร็ว 90 กม./ชม. ได้ระยะทาง 180 กิโลเมตร ต้องใช้เวลานานกี่ชั่วโมง
วิธีทำ
เวลา = ระยะทาง / อัตราเร็ว
         = 180 / 90
         = 2 ชั่วโมง

โจทย์ให้ลองทำ
1. แก้วเดินทางไปโรงเรียนที่อยู่ห่างจากบ้าน 800 เมตร โดยใช้ความเร็ว 2.5 กม./ชม. แก้วต้องใช้เวลาเดินนานเท่าไหร่
2. บ้านกับที่ทำงานอยู่ห่างกัน 4 กิโลเมตรถ้าน้ำขี่จักรยานด้วยอัตราเร็ว 8 กม./ชม. จะใช้เวลาน้อยกว่าเดินด้วยความเร็ว 2 กม./ชม. เท่าใด
13 ต.ค. 2556

บทเพลงแห่งอาเซียน


The ASEAN Way เป็นเพลงที่แต่งโดยคนไทย  คือ นายกิตติคุณ สุดประเสริฐ (ทำนองและเรียบเรียง) นายสำเภา  ไตรอุดม (ทำนอง) และนางพยอม วลัยพัชรา (เนื้อร้อง)
ภาษาอังกฤษ
Raise our flag high, sky high.
Embrace the pride in our heart.
ASEAN we are bonded as one.
Look'in out to the world.
For peace our goal from the very start
And prosperity to last.
We dare to dream,
We care to share.
Together for ASEAN.
We dare to dream,
We care to share
For it's the way of ASEAN.

คำแปล
ชูธงเราให้สูงสุดฟ้า
โอบเอาความภาคภูมิไว้ในใจเรา
อาเซียนเราผูกพันเป็นหนึ่ง
มองมุ่งไปยังโลกกว้าง
สันติภาพ คือเป้าหมายแรกเริ่ม
ความเจริญ คือปลายทางสุดท้าย
เรากล้าฝัน
และใส่ใจต่อการแบ่งปัน
ร่วมกันเพื่ออาเซียน
เรากล้าฝัน
และใส่ใจต่อการแบ่งปัน
นี่คือวิถีอาเซียน

เนื้อร้องภาษาไทยอย่างเป็นทางการ
พลิ้วลู่ลม โบกสะบัด
ใต้หมู่ธงปลิวไสว
สัญญาณแห่งสัญญาทางใจ
วันที่เรามาพบกัน
อาเซียนเป็นหนึ่งดังที่ใจเราปรารถนา
เราพร้อมเดินหน้าไปทางนั้น
หล่อหลอมจิตใจ
ให้เป็นหนึ่งเดียว
อาเซียนยึดเหนี่ยวสัมพันธ์
ให้สังคมนี้
มีแต่แบ่งปัน
เศรษฐกิจมั่นคงก้าวไกล