ศรช.

จุดประสงค์ของการทำเว็บบล็อก ศรช. วัดบางประทุนนอก
1. เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารในด้านข้อมูลข่าวสารกับนักศึกษาที่เรียนกับ ศรช. วัดประทุนนอก
2. เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียนให้กับนักศึกษากศน.และผู้สนใจทั่วไป
3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารด้านกิจกรรมต่างๆของ ศรช.และวัดบางประทุนนอก
4. เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่กิจกรรมต่างๆที่นักศึกษาได้ทำ ซึ่งแสดงถึงความสามารถและศักยภาพของนักศึกษา

ปรัชญา

จัดและส่งเสริมการศึกษา   ร่วมพัฒนาชุมชน
มีคุณภาพชีวิตดี   มีคุณธรรม

วิสัยทัศน์
   ภายปี 2556 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอัธยาศัยเขตจอมทองจะเป็นองค์การในการสร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในเขตจอมทองอย่างมาคุณภาพและทั่วถึง

พันธกิจ
1. พัฒนาระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
2. จัดและส่งเสริมการศึกษาพื้นฐานนอกระบบอย่างมีคุณภาพ
3. จัดการศึกษาต่อเนื่องด้วยหลักสูตรที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
4. ส่งเสริมการเรียนตามอัธยาศัย ด้วยสื่อเทคโนโลยี สืบสานภูมิปัญญาร่วมพัฒนาแหล่งเรียนรู้
5. ร่วมพัฒนาชุมชน เน้นคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมภาคีเครือข่ายตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

คำขวัญเขตจอมทอง
หลวงปู่เฒ่าวัดหนัง ตลาดดังวัดไทร หวานชื่นใจส้มบางมด ราชโอรสวัดงาม


อาคารที่ใช้สำหรับทำการเรียน-การสอน

* คณะอาจารย์ของศรช. วัดบางประทุนนอก *


อาจารย์อิงอร เอกนิล
หน. กศน. แขวงบางขุนเทียนบรรยายกาศการเรียนการสอน


ทำการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อ

ให้นักศึกษาได้มีโดยการทำงานและนำเสนอผลงานด้วยตัวเอง


ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน


13 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ24 สิงหาคม 2554 21:35

  น่ารักกันทุกคนเลย โดยเฉพาะ อ.อิงอร

  รุ่ง ดวงจันทร์ ม.ปลาย

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ3 กันยายน 2554 21:09

  สวัสดีค่ะ คิดถึงอาจารย์ทุกคนค่ะ
  ปฤษณา ใจศิริ ม.ปลาย

  ตอบลบ
 3. —… Oracha Malee …—5 กันยายน 2554 05:12

  ว้าว ๆ สวยงาม ทุกคนเลยแฮะ

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ6 กันยายน 2554 07:56

  สวัสดีคับจาก ศรชวัดสิงห์มาเยี่ยมชมเพือนๆวัดบางประทุนนอก

  ตอบลบ
 5. ไม่ระบุชื่อ6 กันยายน 2554 09:20

  สวัสดีครับ
  ชอบเว็บของเราไหม ถ้าชอบก็เข้ามาอ่านบ่อยๆได้นะ
  จากศรช.วัดบางประทุนนอก

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ7 กันยายน 2554 01:26

  เว็บ ศรช.วัดบางประทุนนอกความรู้เยอะ เข้ามาอ่านกันเยอะๆนะค่ะ

  จาก รุ่ง ศรช.วัดบางประทุนนอกค่ะ

  ตอบลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ9 กันยายน 2554 21:07

  อ.อิงอรค่ะปฤษณา ใจศิริ ไม่ได้ไปเรียนหลายอาทิตย์แล้ว เพราะไม่ค่อยสบาย
  งานยังไม่ได้ส่งเลย เงินก้ยังไม่ได้ให้ รวมส่งย้อนหลังได้ไหมค่ะ

  ตอบลบ
 8. ไม่ระบุชื่อ11 กันยายน 2554 04:02

  ทุกคนน่ารักมาก แต่เราไม่น่ารักเลย
  วารี สุขกระโทก ม.ต้น ศรช.วัดบางประทุนนอก

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ6 ธันวาคม 2554 02:49

  ดีครับทุกคน เอาตังค์ไปจ่ายค่าเทอมด้วยนะ อิอิ 555.................

  ตอบลบ
 10. ไม่ระบุชื่อ13 พฤษภาคม 2555 19:49

  ต้องสมัครสมาชิกมะเนี้ย

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ21 พฤษภาคม 2555 06:58

  การเอาใจใสกับนักเรียนดีมากสอนดีมาก
  จากกรชนก

  ตอบลบ
 12. ขอบคุณครับ ที่ให้กำลังใจกัน ...
  ขอให้นักศึกษาตั้งใจเรียน พวกครูก็มีกำลังใจสอนเหมือนกันครับ

  ตอบลบ
 13. ไม่ระบุชื่อ21 พฤษภาคม 2556 08:08

  ขอบคุณสำหรับขอมูลดีดีที่มีให้ แอบเข้ามาดูหลายครั้งแล้วครั้ง ไม่ทราบว่าครูหรือนักศึกษาทำค่ะ / ครู กศน.ตำบลนาท่อม / กศน.อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง

  ตอบลบ