21 พ.ค. 2555

สรุปเนื้อหา ในวันที่ 20 พ.ค. 2555

สรุปเนื้อหา ในวันที่ 20 พ.ค. 2555
วิชาคณิตศาสตร์
พื้นฐานการบวก, ลบ, คูณ, หาร
ลำดับการคำนวณ
1. ให้ทำการคูณหรือการหาร ก่อนการบวกหรือการลบ เช่น
2×6 + 5 = 12+ 5 = 17         8÷2 + 7 = 4 + 7 = 11
5×3 – 8 = 15 – 8 = 7          24÷2 – 8 = 12 – 8 = 4

4 + 5×2 = 4 + 10 =14         7 + 20÷4 = 7 + 5 = 12
12 – 4×3 = 12 – 12 = 0      16 – 25÷5 = 16 – 5 = 11

2. ถ้ามีเครื่องหมายวงเล็บให้คิดเลขในวงเล็บก่อน เช่น
(2 + 3) × 4 = 5 × 4 = 20         (24 – 3) ÷ 7 = 21 ÷ 7 = 3
20 ÷ (7 – 2) = 20 ÷ 5 = 5

(4 + 5) × (6 – 4) = 9 ×2 = 18     (16 – 7) + (2 × 3) = 9 + 6 = 15

(3×6 + 7) – (9 + 6÷3)
  = (18+7) – (9 + 2)
  = 25 – 11
  = 14

จำนวนลบ
จำนวนลบ คือ จำนวนที่น้อยกว่าศูนย์
ขอให้พิจารณาการลบตัวเลขต่อไปนี้
6 – 4 = 2   เหลือ 2          
6 – 5 = 1   เหลือ 1
6 – 6 = 0    หมดพบดี
6 – 7 = –1     ขาด 1 หรือ ไม่พอ 1
6 – 8 = –2     ขาด 2 หรือ ไม่พอ 2
6 – 9 = –3     ขาด 3 หรือ ไม่พอ 3
6 – 13 = –4    ขาด 4 หรือ ไม่พอ 4
6 – 16 = –10     ขาด 10 หรือ ไม่พอ 10

8 – 7 = 1    เหลือ 1
8 – 8 = 0     หมดพบดี
8 – 10 = –2     ขาด 2 หรือ ไม่พอ 2
8 – 15 = –7     ขาด 7 หรือ ไม่พอ 7
8 – 17 = –9     ขาด 9 หรือ ไม่พอ 9
8 – 21 = –13   ขาด 13 หรือ ไม่พอ 13

13 – 15 = –2     ขาด 2 หรือ ไม่พอ 2
13 – 16 = –3     ขาด 3 หรือ ไม่พอ 3
13 – 20 = –7     ขาด 7 หรือ ไม่พอ 7
13 – 25 = –12   ขาด 12 หรือ ไม่พอ 12
13 – 40 = –27   ขาด 27 หรือ ไม่พอ 27

ตรงนี้ให้นักศึกษาลองคิดดูเอง   ไม่ตรงทำส่ง
4 – 3 = ....         4 – 4 = ....       4 – 5 = ...
4 – 6 = ....         4 – 8 = ....       4 - 10 =....
4 – 15 = ....       4 – 19 = ....     4 – 24 = ....

5 – 6 = ...         4 – 8 = ....        1 - 13 = ....
7 – 10 = ...       5 – 11 = ....      5 - 17 = ....
9  – 21 = ....     12 – 20 = ....    14 - 30 = .....

ถ้านักศึกษายังทำไม่จุใจ ก็สามารถไปหาดาวน์โหลด (download) ที่
http://kruteeworld.siamvip.com/  ที่เมนู โหลดฟรี ครับฟรี
* * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น