14 พ.ค. 2555

ชื่อเต็มของกรุงเทพมหานคร

นี้คือชื่อเต็มของกรุงเทพมหานครและคำแปลไทย-อังกฤษ

กรุงเทพมหานคร อมรรัตรโกสินทร์ มหินทรายุธยา
พระนครอันกว้างใหญ่ดุจเทพนคร เป็นที่สถิตของพระแก้วมรกต
เป็นนครที่ไม่มีใครรบชนะได้
City of Angels, Great City of Immortals,

มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย์
มีความงามอันมั่นคงและเจริญยิ่ง เป็นเมืองหลวงที่บริบูรณ์ด้วย
แก้วเก้าประการ น่ารื่นรมย์ยิ่ง
Magnificent City of the Nine Gems, Seat of the King,

อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน อมรพิมานอวตารสถิต
มีพระราชนิเวศใหญ่โตมากมาย เป็นวิมานเทพที่ประทับของพระราชาผู้อวตารลงมา
City of Royal Palaces, Home of the Gods Incarnate,

สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธิ์
ซึ่งท้าวสักกเทวราชพระราชทานให้ พระวิษณุกรรมลงมาเนรมิตไว้
Erected by Visvakarman at Indra's Behest.

* * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น