9 ก.ค. 2555

กิจกรรมพิเศษ-การดับเพลิง

ภาพจากกิจกรรมพิเศษ ในเรื่องของอุทกภัย, อัคคีภัยและรู้จัก
การดับเพลิงในเบื้องต้น

นักศึกษาที่รับหน้าที่ลงทะเบียน

นักศึกษาที่มาช่วยจัดงาน ทำงานกันอย่างแข็งขัน

เอกสารประกอบ การบรรยาย

เริ่มงานด้วยการลงทะเบียน....เหมือนเดิม

วิทยากรที่มาให้ความรู้เรื่องของอุทกภัยและอัคคัภัย

วิทยากรที่มาให้ความรู้เรื่องการดับเพลิง
 


ถ้งดับเพลิงชนิดต่างๆ

ถังดับเพลิงที่เราจะใช้ในการสาธิต 
ทีมอาสาสมัครดับเพลิง (พระเอกตัวจริง)
 
เริ่มต้มการสาธิตกับสถานการณ์การที่เหมือนจริง
เมื่อเกิดไฟไหม้ในครัว

การขยายตัวของก๊าซหุ้งต้ม
ไฟจริง...ร้อนจริง
 
การดับเพลิงที่มีก๊าซออกจากสายยาง
ไม่ใช้ภาพถ่ายวิญญาณนะครับ
 
ให้นักศึกษาที่มีข้อสงสัย....ได้ลองทำจริง

สาธิตการปิดถังแก๊สที่มีเปลวไฟ

ให้นักศึกษาทุกคนได้ลองทำปฏิบัติจริง

ฝึกการใช้ถังดับเพลิง...ดับไฟเองจริงๆ


ขอขอบคุณท่านวิทยากรและอาสาสมัครผู้เสียสละ ทุกท่านที่มา
ให้ความรู้อันมีค่ากับนักศึกษา เพราะเป็นความรู้ที่เราไม่สามารถเรียนรู้
ได้จากแค่การอ่านหนังสือแล้วเกิดทักษะความรู้ความเข้าใจหรือ
จะรอให้เกิดเหตุการณ์จริงคงช้าเกินไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น