11 ม.ค. 2555

สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ6

วันอาทิตย์ที่ 18 ม.ค. 55 ที่ผ่านมามีเนื้อหาในวิชาภาษาอังกฤษ
โดยสรุป เป็นเรื่องของคำเชื่อมในภาษาอังกฤษ
อย่าลืมคำที่ป้ายสีแดง คือ คำที่ใช้สอบเก็บคะแนน

คำสันธานหรือคำเชื่อม (conjunction, conj.) คือคำที่ใช้เชื่อม
คำชนิดเดียวกันหรือประโยคเข้าไว้ด้วยกัน
(คำชนิดเดียวกันในที่นี้ หมายถึง เป็นคำนามเหมือกัน หรือ
คำกริยาเหมือนกัน  ฯลฯ)  ได้แก่

1. and แปลว่า และ
On Friday night he and I will watch TV and a movie .
  ในคืนวันศุกร์เขาและฉันจะดูโทรทัศน์และภาพยนตร์
ในประโยคนี้ and เชื่อม he กับ I ซึ่งเป็นประธานของประโยค
และเชื่อม TV กับ a movie ซึ่งเป็นกรรมของประโยค

My friend and I go to the park together.
เพื่อนของฉันและฉันไปที่สวนสาธารณะด้วยกัน
ในประโยคนี้ and เชื่อม My friend and I
ซึ่งเป็นประธานของประโยค

2. or แปลว่า หรือ
Do you want to buy a red hat or a blue one?
  คุณต้องการที่จะซื้อหมวกสีแดงหรือหมวกสีฟ้า?
ในประโยคนี้ or เชื่อม a red hat กับ a blue one

หมายเหตุ คำว่า one ในประโยคนี้ถูกใช้เป็น
คำสรรพนาม แทนคำว่า hat

3. because แปลว่า เพราะว่า
Why do you come late?
  ทำไมคุณถึงมาสาย
I come late because I miss the bus.
  ฉันมาสายเพราะผมตกรถเมล์ (ขึ้นรถไม่ทัน)
ในประโยคนี้ because เชื่อมประโยค

4. after แปลว่า หลังจาก
She goes the sleep after she takes a medicine.
  เธอเข้านอนหลังจากที่เธอทานยาไป 1 เม็ด
After my sister  finishes our work,  she takes a walk.
  หลังจากที่น้องของฉันทำงานของพวกเราเสร็จ
เธอ(มักจะ)ออกไปเดินเล่น

เพิ่มเติม
medicine = ยา
มีสำนวนที่ใช้คือ
take a medicine = ทานยา(1 เม็ด)
take some medicines = ทานยา(หลายเม็ด, หลายอย่าง)

นอกจากนั้น ยังมีคำว่า
drug = ยา, ยาเสพติด
มีสำนวนที่ใช้คือ
do the drug = เสพยาเสพติด
และประโยคที่ได้ยินบ่อยๆ คือ
Don't do the drug = อย่าเสพยาเสพติด, เลิกใช้ยาเสพติด
* * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น