2 ก.พ. 2555

เฉลยใบงานที่7 ภาษาอังกฤษ 2/2554

ใบงานที่ 7
จงแปลคำศัพท์ต่อไปนี้เป็นภาษาไทย
admire  นับถือ, ชื่นชอบ
admission  การยอมรับ, คำสารภาพ
admit  ยอมรับ
adult  ผู้ใหญ่
adulthood  วัยผู้ใหญ่
before  ก่อน
begin  เริ่มต้น
beginner  ผู้เริ่มต้น

case คดี, เหตุการณ์, กรณี, กล่อง
cash เงินสด
casino บ่อนการพนัน
castle ปราสาท
dentist ทันตแพทย์
denture ฟันปลอม
depend ขึ้นอยู่กับ
depression ความกดอากาศต่ำ, ความหดหู่ใจ

คำคุณศัพท์ + คำนาม (adjective + noun)
alcoholic drink  เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
a simple answer  คำตอบที่ง่ายๆ
a simple problem  คำถามง่ายๆ (พื้นๆ)
an economic crisis  วิกฤตเศรษฐกิจ
an eldest daughter  ลูกสาวคนโต
correct answer  คำตอบที่ถูก
correct treatment  การรักษาที่ถูก

คำนาม + คำนาม (noun + noun)
human activity  กิจกรรมของมนุษย์
human body  ร่างกายของมนุษย์
house number  เลขที่บ้าน
male student  นักเรียนชาย
mango seed  เมล็ดมะม่วง
rain forest  ป่าฝน
Red Cross  กาชาด

แปลกลุ่มคำกริยาวลีต่อไปนี้
need to see  ต้องการที่จะเห็น
need to swim  ต้องการที่จะว่ายน้ำ
decide to build  ตัดสินใจสร้าง
decide to buy  ตัดสินใจซื้อ
try to answer  พยายามตอบคำถาม
try to eat  พยายามกิน

want to help ต้องการที่จะช่วย, อยากช่วย
want to know ต้องการที่จะรู้, อยากรู้
would like to ask ต้องการที่จะถาม, อยากถาม
would like to close ต้องการที่จะปิด, อยากปิด
go to visit ไปเยี่ยมชม, ไปหา
go to buy ไปซื้อ

แปลประโยคต่อไปนี้เป็นภาษาไทย
Air pollution can lead to asthma.
  มลพิษทางอากาศสามารถนำไปสู่โรคหืดหอบได้
All American people honor him.
  คนอเมริกาทุกคนให้เกียรติ/ยกย่องเขา
He has a lovely son.
  เขามีลูกชายที่น่ารักคนหนึ่ง
She has a good memory.
  เธอมีความจำที่ดี
I must clean my house.
  ฉันต้องทำความสะอาดบ้านของฉัน
I never see him again.
  ฉันไม่เคยเห็นเขาอีกเลย
Money can make people do strange things.
  เงินสามารถทำให้ผู้คนทำในสิ่งแปลกๆได้
* * * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น