14 ก.พ. 2555

สรุปเนื้อหาภาษาอังกฤษ10

ก่อนที่จะดูเนื้อหาที่เรียนกันในสัปดาห์นี้ ขอย้อนไปดูเนื้อหา
ส่วนที่หัวข้อ ของสัปดาห์ที่แล้วก่อน
2. Present Continuous Tense
รูปประโยค
ประธาน + is/am/are + คำกริยา ing
Subject + is/am/are + V ing
ใช้กับเหตุการณ์
1. ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้/ตอนนี้
2. ที่จะเกิดในอนาคตและมักมีคำที่บอกเวลาในอนาคต

ตรงนี้ต้องจำ
1.  V ing แปลได้ 2 อย่าง คือ
  กำลังทำ... หรือ การ... (ถ้าใช้เป็นคำนาม)
2.  การเลือกใช้ is / am / are
  isใช้กับประธานเอกพจน์บุรุษที่3
  am ใช้กับ I เท่านั้น
  are ใช้กับประธานพหูพจน์

ตัวอย่างประโยค
เขากำลังอ่านหนังสือในห้องของเขา
He is reading a book in his room.

ฉันกำลังฟังข่าวด่วนอยู่
I am listening to the breaking news.

พ่อของฉันกำลังวิ่งอยู่ในสวน
My father is running in the garden.

*** ต่อไปเนื้อหาที่สอนในวันที่ 12 กพ. 2555
แปลประโยค
We are studying Thai language now
พวกเรากำลังเรียนวิชาภาษาไทยอยู่ตอนนี้

We are studying on the next Sunday.
พวกเราจะไปเรียนวันอาทิตย์หน้า

ข้อสังเกต
2 ประโยคข้างต้นมีรูปกริยาที่เหมือนกันแต่ที่แปลต่างกัน
เพราะในประโยคที่ 2 มีคำบอกเวลาในอนาคต(ที่ขีดเส้นใต้)
จึงต้องแปลในความหมายที่ว่า จะทำอะไรในอนาคต

ตัวอย่างคำที่บอกเวลาในอนาคตอื่นๆ
tomorrow   วันพรุ่งนี้
tonight   คืนนี้
today   วันนี้
next month   เดือนหน้า
next year   ปีหน้า
this Monday   วันจันทร์นี้
this August   เดือนสิงหาคมนี้

แปลประโยค
We are doing exercise now.
เขากำลังออกกำลังกายอยู่ตอนนี้

She is not working in her room.
เธอไม่ได้กำลังทำงานในห้องของเธอ

He and his boss are talking tomorrow.
เขากับเจ้านายของเขาจะคุยกันในวันพรุ่งนี้

3 Present Perfect Tense
รูปประโยค
ประธาน + have/has + คำกริยาช่องที่3 หรือ
Subject + have/has + V3

ใช้กับเหตุการณ์
1.  ที่เกิดตั้งแต่อดีตและเพิ่งจะจบลง มักมีคำว่า
     just เพิ่งจะ      already แล้ว
2.  ที่เกิดตั้งแต่อดีตและยังดำเนินต่อไป มักมีคำว่า
   since  ตั้งแต่ + ปีเริ่มต้น (ค.ศ. / พ.ศ)  หรือ ประโยคที่แสดงเวลาเริ่มต้น
   for   ตั้งแต่ + จำนวนวัน/เดือน/ปี
   never  ไม่เคยเลย

สิ่งที่ต้องจำ
has ใช้กับประธานเอกพจน์บุรุษที่3
have ใช้กับประธานพหูพจน์

ประโยคตัวอย่าง
เขาเพิ่งจะซ่อมโต๊ะที่พังไปตัวหนึ่ง
He has repaired a broken table.
   repaired มาจาก repair = ซ่อแซม

ฉันเพิ่งจะพบเขาเป็นครั้งแรก
I have just met him for the first time.
  met  มาจาก meet = พบ, เจอ

พวกเราไม่เคยเห็นลุงของเธอเลย
We have never seen her uncle.
  seen  มาจาก see = เห็น

ลูกของผมเรียนร้องเพลงเป็นเวลา 5 ปีแล้ว
My son has studied singing for 5 years.
   studied มาจาก study = เรียน

เขากับฉันเป็นเพิ่อนกันมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000
He and I have been friends since 2000.
   been มาจาก are = เป็น,อยู่, คือ

** **  Happy Valentine's day ... everybody ** **

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น