18 ก.พ. 2556

แนวข้อสอบวิชาสุขศึกษา


1) คำว่า สุขภาพ หมายถึง ...
ก) สภาวะความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย     ข) สภาวะความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ
ค) สภาวะความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ โดยปราศจากโรคและความพิการ

2) ข้อที่ไม่เป็นสาเหตุที่ทำให้สุขภาพเสื่อมโทรม
ก) ต้อมชอบเที่ยวกลางคืน       ข) แดงไม่ชอบทานอาหารเย็น
ค) แป้งชอบดื่มน้ำอัดลม

3) ข้อใดเป็นการเลือกซื้อสินค้าที่ถูกต้อง
ก) ฟ้าซื้อของตามโฆษณา        ข) พรซื้อตามเพื่อนแนะนำ
ค) โตโต้อ่านฉลากว่ามี อ.ย. และดูวันหมดอายุ รวมถึงสภาพบรรจุภัณฑ์

4) อ.ย. ย่อมาจากคำว่า .....
ก) องค์การการค้าโลก        ข) อาหารและยารักษาโรค
ค) องค์การอาหารและยา

5) ข้อใดไม่ใช่โรคติดต่อทั้งหมด
ก) โรคหัด,  โรคมะเร็ง          ข) โรคฉี่หนู, โรคหนองใน
ค) โรคหัวใจ, โรคไมเกรน, โรคเบาหวาน

6) สิ่งปนเปื้อนในอาหาร  หมายถึง สิ่งที่ปะปนอยู่ในอาหาร เกิดในขบวนการผลิต การเก็บ ซึ่งเกิดจากความไม่ตั้งใจ
7) สิ่งปลอมปนในอาหาร หมายถึง การใช้สารที่ไม่ได้ระบุไว้ว่าเป็นส่วนประกอบของอาหารหรือผลิตภัณฑ์ โดยความตั้งใจ

8) ข้อใดเป็นอาการของคนที่ขาดแคลเซียม
ก) ปลาเป็นโรคเลือดแข็งตัวช้า      ข) แดนเป็นโรคคอพอก
ค) น้ำเป็นโรคกระดูกพรุ่น

9) ข้อใดเป็นการปฐมพยาบาลคนที่มีบาดแผลและเลือดออกไม่มากได้ถูกต้อง
ก) กว้างหาผ้าสะอาดปิดที่บาลแผลทันที
ข) ก้อยทำความสะอาดบาดแผลด้วยน้ำสะอาดก่อน
ค) นางพยาบาลฉีดยากันบาดทะยัก

10) คนใดที่ถือว่าออกกำลังกายอย่างถูกต้องเหมาะสม
ก) ลุงคำวิ่งที่สวน 10 กิโลเมตรทุกวัน
ข) แนนออกกำลังจนเหงื่อ ออกทุกวัน 45 นาที
ค) น้องภา กระโดดเชือกพร้อมกันคิ้วขนม

11) ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของกระดูก
ก) สร้างเม็ดเลือด       ข) เป็นโครงสร้างและแกนหลักของร่างกาย
ค) ป้องกันอวัยวะสำคัญอื่นๆ
ง) ป้องกันความหนาวเย็น

12) ข้อไม่ใช่โดยตรงเป็นประโยชน์ของผิวหนัง
ก) รักษาอุณหภูมิในร่างกาย       ข) ป้องกันเชื้อโรค
ค) เพื่อความสวยงาม

13) อวัยวะข้อใดที่ไม่อยู่ในระบบเดียวกัน
ก) กระดูกรูปฆ้อน แก้วหู ใบหู     ข) ลิ้น หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร
ค) กระเพาะอาหาร ไต ลำไส้ใหญ๋

14) ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก) ฟุตบอลมีผู้เล่นในสนาม 20 คน
ข) บาสเก็ตบอลมีผู้ฝ่ายละ 6 คน
ค) ปิงปองประเภทรคู่ผู้เล่นต้องตีลูกสลับกัน

15) ข้อใดไม่เป็นข้อดีของการเลิกบุหรี่
ก) ดมกลิ่มอาหารได้ดีขึ้น หายใจสะดวกขึ้น   ข) เลือดไหลเวียนดีขึ้น
ค) ขับถ่ายได้สะดวก       ง) มีเงินเก็บมากขึ้น

16) อิมมีอาการตาพล่า มองไม่เห็นในเวลากลางคืน เยื่อบุตาและตาแห้ง ควรทานอาหารประเภทใด
ก) ส้ม มะนาว นม         ข) น้ำแครอท มะระกอสุก ผักบุ้ง
ค) กล้วย มังคุด ตำลึง

17) ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก) หัวใจทำหน้าที่สูบฉีดโลหิต         ข) เลือดดำมีทิศทางเข้าสู่ปอด
ค) น้ำลายไม่ได้ส่วนช่วยในการย่อยอาหาร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น