13 เม.ย. 2556

เฉลยใบงานคณิตศาสตร์ที่1


ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 (2/2555)  
จงใส่เครื่องหมาย > (มากกว่า) , < (น้อยกว่า ) หรือ = (เท่ากับ) ในช่องว่างเพื่อทำให้ประโยคเป็นจริง 
1) 25 + 17 …… 7 x 6      (42 = 42)
2) 45 + 18 …… 8 x 9      (63 < 72)
3)  20 + 5 x 2 …… (20 + 5) x 2   (30 < 50)
4) (36 / 9) x 5 …… (13 - 5) x 3   (20 < 24)
5) (21 – 6) x 8  …… 5^3       (120 < 125)
6) (4)(-3)(-1)  ……  24 / (–2)   (12 > -12)
7) (-7)(3) +10 …  5 – 9 – 7    (-11 = -11)
8) 22 + 23   …… 25         (12 < 32) 
9) 32 x 33   …… 35         (36 < 243)
10) (11 - 3)2 …… 112 - 32    (64 < 112)

โจทย์ปัญหา
1 แก้มมีเงิน 5,200 บาท นำไปซื้อเสื้อ 3 ตัวๆละ 390 บาท ซื้อกางเกง 2 ตัวๆละ 270 บาท แก้มจะเหลือเงินกี่บาท
วิธีทำ ประสัญลักษณ์คือ
5200 - 3 x 390 - 2 x 270
= 5200 - 1170 - 540 
= 4030 - 540
= 3490 บาท
แก้มจะเหลือเงิน 3490 บาท

2 ฝนเก็บเงินวันละ 90 บาท เพื่อซื้อของขวัญ 1,625 ราคา ให้พ่อในวันพ่อ ฝนต้องใช้เวลากี่วัน
วิธีทำ ฝนต้องใช้เวลา 1625 / 90 = 18.05 วันหรือ 19 วัน 

3 พ่อมีเงิน 16,200 บาททำงานได้เงินมาเพิ่ม 9,800 บาท จ่ายเงินเป็นค่าเทอมลูก 2 คนๆ ละ 3,540 บาท ให้แม่เป็นค่าใช้จ่าย 3000 บาท พ่อเหลือเงินกี่บาท
วิธีทำ ประสัญลักษณ์คือ
16200 + 9800 -(3540x2) - 3000
= 26000 - 7080 - 3000
= 26000 -10080
= 15920 
พ่อเหลือเงิน 15920 บาท

4  ถ้าให้ a = 12, b = 3, c = 4 จงหาค่าของ
4.1)  (a x b) + c = (12 x 3) + 4 = 36 + 4 = 40 
4.2)  a + ( b x c) = 12 + (3 x 4) = 12 +12 = 24
4.3)  (a x b) / c = (12 x 3) / 4 = 4 / 4 = 1
4.4)  (a – b)(b – c)(c – a) = (12–3)(3–4)(4–12) = (9)(–1)(–8) = 72

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น