17 เม.ย. 2556

เฉลยใบงานคณิตศาสตร์ที่5-สมการ


ใบงานวิชาคณิตศาสตร์ สมการตอนที่ 2
การแก้สมการด้วยวิธีลัด  แนวคิด ย้ายตัวแปรมาอยู่รวมกันทางซ้าย และย้ายตัวเลขธรรมดารวมอยู่ทางขวาสมการแบบที่มีวงเว็บ   แนวคิด ใช้กฎการกระจายเพื่อกำจัดวงเล็บให้หายไปก่อน  a(b + c) = ab + acสมการที่มีตัวแปรแบบซับซ้อนมากขึ้น  ใช้กฎการกระจายและการบวก – ลบเอกนาม


1 ความคิดเห็น: