11 ธ.ค. 2554

สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ4

สรุปเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ
ชนิดของคำในภาษาอังกฤษ (ต่อ)
คำกริยาวิเศษณ์ (adverb, adv) คือ คำที่ใช้สำหรับการ
ขยายคำอื่นๆ คือ

หมายเหตุ
คำศัพท์ที่ป้ายสีแดงเป็นคำที่ให้สอบในสัปดาห์ต่อไป

1) ขยายคำกริยา
He works hard every day.  เขาทำงานอย่างหนักทุกวัน
    hard ขยาย คำว่า works
She eats rice slowly.  เธอกินข้าวอย่างช้าๆ
    slowly ขยายคำว่า eats
I drive my car carefully.  ฉันขับรถของฉันอย่างระมัดระวัง
   carefully ขยายคำว่า drive

2.ขยายคำคุณศัพท์
He is very rich. เขารวยมาก
    very ขยายคำว่า rich
She has very long hair. เธอมีผมที่ยาวมาก
     very ขยายคำว่า long

3. ขยายคำกริยาวิเศษณ์เอง
She speaks too quickly.เธอพูดเร็วมากเกินไป
    too ขยายคำว่า quickly

ชนิดของคำกริยาวิเศษณ์
1. คำกริยาวิเศษณ์บอกระดับ เช่น
  very  มาก   
  too  มากเกินไป
  so   มาก
  much  มาก
  enough  พอ, เพียงพอ
  only  เท่านั้น

2. คำกริยาวิเศษณ์บอกเวลา เช่น
  today   วันนี้
  tomorrow  วันพรุ่งนี้
  tonight  คืนนี้
  soon  เร็วๆนี้
  yesterday  เมื่อวานนี้

3. คำกริยาวิเศษณ์บอกลักษณะ
คำกลุ่มนี้มักได้มาจากคำคุณศัพท์ เช่น
carefully  อย่างระมัดระวัง   มาจาก careful
beautifully  อย่าง สวยงาม มาจาก beautiful
quickly  อย่างรวดเร็ว  มาจากquick
loudly  อย่างดัง  มาจาก loud
slowly  อย่างช้า  มาจาก slow
lazily  อย่างเกียจคร้าน  มาจาก lazy
angrily  อย่างโกรธเคือง  มาจาก angry
busily  อย่างยุ่งยาก,มีงานมาก  มาจาก busy
clearly  อย่างง่ายดาย  มาจาก clearly
easily  อย่างมีความสุข  มาจาก easy
happily  อย่างมีความสุขมา จาก happy
gently  อย่างสุภาพ  มาจาก gentle
smoothly  อย่างราบรื่น  มาจาก smooth
uglily  อย่างน่าเกลียด มาจาก ugly

คำบ้างคำเป็นได้ทั้ง คำคุณศัพท์และคำกริยาวิเศษณ์ เช่น
fast  อย่างรวดเร็ว

4. คำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่
sometimes  บางครั้งบางคราว
frequently  บ่อยๆ
never  ไม่เคย
often  บ่อย
daily ทุกวัน
monthly  ทุกเดือน
always  สม่ำเสมอ

ส่วนที่สอนเพิ่มเติม
การแปลประโยค
Our school is in a small temple, but it is so clean and beautiful.
โรงเรียนของพวกเราอยู่ในวัดเล็กๆ แต่มันสะอาดและสวยงาม

Sometimes I work late because
I have many things to do before I go to bed.
บางครั้งฉันก็ไปทำงานสายเพราะฉันมีงานหลายอย่าง
ที่ต้องทำก่อนที่ฉันจะเข้านอน

The old persons worry about next generation.
คนแก่เป็นห่วงเกี่ยวกับคนรุ่นต่อไป

Health is the key of happiness.
สุขภาพเป็นกุญแจของความสุข

I have a question about Thai life.
ฉันมีคำถามเกี่ยวกับชีวิตของคนไทย

He gives a cup to his friend.
เขาให้ถ้วยกับเพื่อนของเขา

We want to be doctors to help poor people.
พวกเราอยากจะเป็นหมอเพื่อช่วยคนยากจน

She writes four books a year.
เธอเขียนหนังสือได้ 4 เล่มต่อปี

I see a red box on my chair.
ฉันเห็นกล่องสีแดงบนเก้าอี้ของฉัน
* * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น