21 ก.ค. 2554

ภาษาอังกฤษม.ต้น-04

มาดูภาษาอังกฤษกันต่อ
หน้า 36

Situation 2 (สถานการณ์ที่2)
การคุยทางโทรศัพท์กรณีบุคคลที่เราต้องการพูดด้วยไม่อยู่ ณ
ที่นั้นและไม่ต้องฝากข้อความไว้ แต่ว่าจะโทรศัพท์กลับมาอีกครั้งหนึ่ง

Suda : Hello. This is Suda. Could I speak to Wipa, please?
สุดา : สวัสดีคะ นี่สุดา ขอสายคุณวิภาหน่อยค่ะ?

Malee : Sorry. She isn't in. Would you like to leave a message?
มาลี : ขอโทษคะ ตอนนี้เธอไม่อยู่ คุณต้องการฝากข้อความไว้หรือเปล่าคะ?

Suda : No, thank you. I'll call her later on.
สุดา : ไม่คะ ขอบคุณ เดี๋ยวจะโทรมาใหม่

Malee : All right. Goodbye.
มาลี : ได้คะ  สวัสดี

Suda : Thanks. Goodbye.
สุดา : ขอบคุณ สวัสดีคะ

อธิบายเสริม
1. เรามักใช้ซึ่งมักใช้ Can, Could, May ขึ้นต้นประโยคคำถาม
    ที่เป็นทางการเพื่อความสุภาพ เช่น การขอคุยกับอีกคนที่เราโทรหา
     Can I speak to Wipa, please?
     Could I speak to Wipa, please?
     May I speak to Wipa, please?
2. Call = เรียกหา, โทรหา
* * * * *

หน้า 37
Situation 3 (สถานการณ์ที่3)
กรณีบุคคลที่เราต้องการพูดด้วยไม่อยู่ ณ ที่นั้นและต้องฝากข้อความไว้

Suda : Hello. Here's Suda speaking. Is Malee in?
สุดา : สวัสดีคะ.. นี้สุดากำลังพูด... มาลีอยู่หรือเปล่าค่ะ?

Wipa : Sorry. She's out. Would you like to leave a message?
วิภา : ขอโทษคะ เธอออกไปข้างนอก คุณอยากฝากข้อความไว้หรือเปล่าค่ะ?

Suda : Yes, please tell her that I can't see her tomorrow.
สุดา : ดีคะ...ช่วยบอกเธอว่าฉันไม่สามารถไปพบเธอในวันพรุ่งนี้ได้

Wipa : Alright, I'll tell her.
วิภา : ได้คะ...ฉันจะบอกเธอให้

Suda : Thanks a lot. Goodbye.
สุดา : ขอบคุณมาก สวัสดีคะ

Wipa : You're welcome. Goodbye.
วิภา : ยินดีคะ...สวัสดี

อธิบายเสริม
1. ขอให้สังเกตว่าในบทสนทนานี้ มีการใช้คำสรรพนาม(pron.)
    คือ her, she ซึ่งหมายถึงคนเดียวกันคือ Malee
2. I'll tell her ย่อมาจาก  I will tell her.
    ฉันจะบอกเธอให้
* * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น