2 ก.ย. 2554

ภาษาไทยเสริม-คำที่มักเขียนผิด02

มาต่อกันตอนที่ 2 เลยนะครับ
หมวดอักษร ด - ฟ

** ด **

ดอกจัน (เครื่องหมาย *)   ดารดาษ   ดาษดา   ดำมะเมื่อม
ดำรง  ดำริ (ดำ-หริ)   ดุล (ไม่มี "ย์")   ดุลการค้า
ดุลยพินิจ ดุลพินิจ    ดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)
เดินเหิน   เดียดฉันท์   โดยดุษณี (ยอมรับแต่โดยดี)
ไดนาไมต์

** ต **

ตกล่องปล่องชิ้น   ตงิด   ตระเวน  ตรัยตรึงศ์ ตราสัง 
ตรีโกณ  ตะกละตะกลาม  ตะเกียกตะกาย ตะปู  
ตะราง (ที่คุมขัง)  ตะลึง   ตักบาตร ตักษัย ตัณหา
ตัดพ้อ  ตานขโมย  ตาราง  ตาลปัตร   ตำรับ  เต็นท์
ไต้ฝุ่น  ไตรยางศ์   ไต้หวัน

** ถ **

ถนนลาดยาง (ลาด หมายถึง ปู, เท)   ถนัดถนี่   ถ่วงดุล
ถั่วพู   เถาวัลย์   แถลงการณ์  ไถ่ตัว

** ท  **

ทดรอง(ออกเงินแทนไปก่อน)   ทนทายาด   ทมิฬ   ทยอย
ทแยง  ทแยงมุม  ทระนง ทลาย(พัง)   ทศพิศราชธรรม
ทศมาส   ทอฟฟี่   ทะนง   ทะนุถนอม   ทะนุบำรุง
ทะลาย(ช่อผลของมะพร้าว)   ทะเลสาบ    ทักษิณ   ทัพพี
ทำวัตร   ทิฐิ   ทิเบต   ทีฆายุโก โหตุ (ทีฆายุ หมายถึง อายุยืนยาว)

ทุกรกิริยา(กิจที่ทำได้ยาก)   ทุพภิกขภัย   ทูต  ทูนหัว
ทูลกระหม่อม   เท่   เทคนิค   เทคโนโลยี   เทพนม  เทเวศร์
เทอม   เท้าความ   เทิด  แท็กซี่   โทรมกาย(เหงื่อ)
ไทร(ต้นไม้)  
** ธ **

ธนาณัติ   ธรรมะธัมโม  ธรรมาสน์   ธัญญาหาร  ธัญพืช
ธำมรงค์(แหวน)  ธำรง  ธุดงค์  ธุรกิจ

** น **

นกอินทรี   นงเยาว์   นวลลออ  นวัตกรรม   นอต   นะคะ
นักษัตร   นัตถุ์ (ยานัตถุ์)   นัยน์ตา   นาที  นานัปการ  นานา
นานาจิตตัง   นิทรรศการ   นิเทศ    นิมนต์  นิมิต   นิเวศวิทยา
เนรมิต  เนืองนิตย์  โน้ตเพลง

** บ **

บรเพ็ด  บรรทัด   บรรทัดฐาน  บรรทุก  บรรลุ   บรรเลง 
บรั่นดี   บริจาค   บล็อก   บ่วงบาศ   บอระเพ็ด   บังกะโล
บังสุกุล บังเอิญ  บัญญัติไตรยางศ์  บัณฑิต  บัตรสนเท่ห์
บัลลังก์ บางลำพู  บาดทะยัก  บาตรพระ  บาทบงสุ์ (บาด-ทะ-บง)
บาทหลวง  บานเกล็ด   บาสเกตบอล   บำเหน็จ  บิณฑบาต

บิดพลิ้ว  บุคคล   บุคลากร   บุคลิก  บุคลิกภาพ  บุปผชาติ
บุษราคัม   บูรณปฏิสังขรณ์   เบญจเพส   เบญจมาศ
เบนซิน   แบคทีเรีย  แบดมินตัน โบนัส  โบผูกผม

** ป  **

ปฏิกิริยา  ปฏิทิน   ปฏิปักษ์   ปฏิพัทธ์  ปฏิสังขรณ์  ปฐมนิเทศ
ปณิธาน (คำกริยา แปลว่า ตั้งใจไว้)   ปรนนิบัติ   ปรมาณู 
ปรสิต   ปรองดอง   ปรอท(ธาตุ)  ประกายพรึก ประกาศิต
ประจัญบาน   ประจันหน้า ประชาทัณฑ์  ประณต (กริยา = น้อมไหว้)

ประณม (การน้อมไหว้)  ประณาม  ประณิธาน (การตั้งความปรารถนา)
ประณีต  ประดิดประดอย  ประติมากรรม  ประนม (ยกกระพุ่มมือ)
ประนีประนอม  ประแป้ง  ประพาส(เที่ยว)  ประภาษ(พูด)
ประภาส(แสงสว่าง)    ประเมิน  ประสบการณ์  ประสูติ (ประ - สูด)

ประสูติการ (ประ – สู - ติ กาน = การคลอด)
ประสูติกาล (ประ – สู - ติ กาน =เวลาที่คลอด)
ประหลาด  ประหัตประหาร   ปรัมปรา(ปะ-รำ-ปะ-รา)
ปรัศนี  ปรากฏ   ปราณี (ยังมีชีวิต)  ปรานี (เอ็นดู สงสาร)

ปรานีปราศรัย   ปรารถนา (ปราด-ถะ-หนา)  ปริมณฑล
ปล้นสะดม   ปวารณา  ปะแล่ม  ปักษิน  ปาฏิหาริย์
ปาติโมกข์   ปาร์เกต์    ปิกนิก   ปิโตรเลียม   ปีติ
ปุโรหิต  เปอร์เซ็นต์ ไปรษณีย์

** ผ **

ผดุง   ผรุสวาท   ผลลัพธ์   ผลัดเปลี่ยน  ผลัดผ้า  ผลัดเวร
ผลานิสงส์   ผอบ(ผะ- อบ)   ผัดผ่อน   ผัดวันประกันพรุ่ง
ผัดหนี้   ผาสุก  ผิดสำแลง   ผีซ้ำด้ำพลอย  ผุดลุกผุดนั่ง
ผูกพัน  ผู้เยาว์  เผลอไผล   เผอเรอ  เผอิญ  เผ่าพันธุ์
แผ่ซ่าน  แผนการ  แผลงฤทธิ์  ไผท

** ฝ **

ฝรั่งเศส   ฝักฝ่าย(พวก, ข้าง)  ฝักใฝ่ (เอาใจใส่, ผูกพัน)
ฝากครรภ์   ฝ้าฟาง  ฝีดาษ (ไข้ทรพิษ)  ฝึกปรือ  ไฝ

** พ **

พงศ์พันธุ์   พยัก   พยักพเยิด  พยัคฆ์(เสือ)   พยาน  พยาบาท
พยุง    พรรณนา (พัน-นะ-นา)   พรหมจรรย์  พระชนมพรรษา
พราหมณ์ (พฺราม)   พร่ำพลอด  พลศึกษา   พละกำลัง
พลาสติก   พหูสูต  พะแนง   พะยอม (ต้นไม้ มีดอกสีขาว)

พะวักพะวน   พะว้าพะวง   พังทลาย   พันทาง (ลูกผสมต่างสายพันธุ์)
พันธบัตร  พัลวัน  พัศดี  พัสดุ   พากย์(หนัง)  พาณิชย์(การค้าขาย)
พานิช(พ่อค้า)  พาหุรัด  พิณพาทย์   พิบูล  พิพากษ์  พิพาท
พิราบ(นกชนิดหนึ่ง)   พิโรธ   พิลาป (คร่ำครวญ)  พิศวง

พิศวาส   พิสดาร  พิสมัย   พึมพำ  พุดตาน (ดอกไม้ชนิดหนึ่ง)
พุทธชาด(ดอกไม้ชนิดหนึ่ง)   พู่กัน  พู่ระหง  เพชฌฆาต
เพชร  เพริศพริ้ง  เพิ่มพูน  เพียบพร้อม   แพทยศาสตร์
โพชฌงค์  โพนทะนา  ไพฑูรย์

** ฟ **

ฟลุก  ฟังก์ชัน  ฟ่าฟาง  ฟิสิกส์  ไฟแช็ก

โปรดติดตาม.....ในตอนต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น