14 ก.ย. 2554

ภาษาอังกฤษม.ต้น14

มาดูเรื่องราวที่เป็นบทสนทนาภาษาอังกฤษกันต่อนะครับ
มาจากหนังสือภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

หน้า 73-74

Situation 4 (สถานการณ์ที่4)

Malee : I would like to withdraw and transfer 300 U.S. dollars
    to my mother' account. What should I do?
มาลี : ฉันต้องการถอนเงินและโอนเงิน 300 ดอล์ลาร์
   เข้าบัญชีของแม่ฉัน ฉันควรเป็นอะไรบ้าง

Teller : Please fill out the withdrawal from, then fill out
    this transfer from; filling your mother's account number.
พนักงาน : กรอกแบบฟอร์มในใบถอนเงินก่อนครับ
     แล้วกรอกแบบฟอร์มใบโอนเงิน ใส่เลขที่บัญชีของคุณแม่คุณ

Malee : How much do I have to pay for the bank charge?
มาลี : ฉันต้องจ่ายค่าบริการเท่าไหร่คะ?

Teller : 10 U.S. dollars.
พนักงาน : 10 ดอล์ลาร์ครับ

Malee : Here you are.
มาลี : นี่ค่ะ

Teller : This is your receipt.
พนักงาน : นี่ใบเสร็จของคุณครับ

Malee : Thank you.
มาลี : ขอบคุณค่ะ

Teller : You're welcome.
พนักงาน : ด้วยความยินดีครับ

 * * * * *

หน้า 74
Situation 5 At the post office.
(สถานการณ์ที่5 ที่ทำการไปรษณีย์)

Suda : Hi, Malee. What are you doing today?
สุดา : สวัสดี มาลี คุณจะทำอะไรวันนี้

Malee : Hi. Suda. I'm going to the post office.
     Last night I wrote a letter to my family.

มาลี : สวัสดี สุดา ฉันจะไปที่ทำการไปรษณีย์
    เมื่อคืนก่อนฉันเขียนจดหมายถึงครอบครัวของฉัน

Suda : Oh! I would like to send a parcel and buy stamps, too.
สุดา : โอ้...ฉันอยากจะส่งพัสดุและซื้อแสตมป์ด้วย

Malee : Let's go. ..........
มาลี : งั่งไปกับเลย ....

Teller : What can I do for you madam?
พนักงาน : มีอะไรให้ผมช่วยผม คุณผู้หญิง?

Malee : I would like to send this letter to Thailand.
     How much will I pay for a stamp?
มาลี : ฉันอยากจะส่งจดหมายนี้ไปประเทศไทย.
     ค่าแสตมป์เท่าไหร์คะ?

Teller : Two U.S. dollars. Here it is.
พนักงาน : 2 ดอล์ลาร์ครับ

Malee : Thank you.
มาลี : ขอบคุณค่ะ

Teller : You're welcome.
พนักงาน : ความยินดีครับ

* * * * *

หน้า 75
Situation 6 (สถานการณ์ที่6)
Suda : Excuse me, I would like to send this parcel to Thailand.
สุดา : ขอโทษค่ะ ฉันต้องการส่งพัสดุไปประเทศไทย

Teller : Let me weigh your parcel.
พนักงาน : ขอผมชั่งน้ำหนักของพัสดุของคุณด้วยคครับ

Suda : How many days does it take from here to Thailand?
สุดา : ใช้เวลากี่วันมันถึงจะส่งจากที่นี่เป็นประเทศไทย?

Teller : About a week by air.
พนักงาน : ประมาณ 1 สัปดาห์ ทางอากาศครับ

Suda : How much do I have to pay?
สุดา : ฉันต้องจ่ายเงินเท่าไหร่ครับ?

Teller : 4 U.S. dollars.
พนักงาน : 4 ดอล์ลาร์ครับ

Suda : O.K. Thank you. Can I have an aerogramme
       and a postcard, please.?
สุดา : ได้ค่ะ ขอบคุณ ฉันขอซื้อกระดาษเขียนจดหมายแบบ
       ใช้ส่งทางอากาศและไปรษณียบัตรด้วยได้ไหม?

Teller : Here you are. It's 2 U.S. dollars.
พนักงาน : นี่ครับ ทั้งหมด 2 ดอล์ลาร์

Suda : Thank you. Goodbye.
สุดา : ขอบคุณค่ะ ...ลาก่อน

Teller : You're welcome.
พนักงาน : ความยินดีครับ

อธิบายเสริม
Aerogramme = กระดาษเขียนจดหมายแบบใช้ส่งทางอากาศ
ทำไมถึงควรใช้ Aerogramme?
เพราะ Aerogramme มีน้ำหนักที่เบาและบางกว่ากระดาษทั่วไป
ทำให้ประหยัดเงินและน้ำมันในการขนส่ง

* * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น