9 ส.ค. 2554

เรื่องของคะแนนสอบกลางภาค

     เรื่องของคะแนนครูไม่สามารถเปิดเผยได้ แต่บอกได้เพียงว่านักศึกษาส่วนใหญ่
ได้คะแนนไม่ค่อยดีตามที่เคาหวัง แต่ไม่ต้องกังวลกับเรื่องนี้มากนัก เพราะทางครูจะ
หาทางอื่นช่วย แต่ก็เอาให้นักศึกษาให้ความร่วมมือตามที่ครูบอก แต่ครูอยากให้
การสอบในครั้งนี้เป็นสิ่งเตือนใจนักศึกษาทุกคนตื่นตัว เตรียมตัวกับการสอบปลายภาค
ซึ่งเป็นของจริง มีผลในการผ่านหรือตกจริง สิ่งที่จะช่วยได้ในขณะนี้ คือ
 1. พยายามเข้าเรียนให้บ่อยที่สุด
 2. ตรวจสอบรายวิชาต่างๆ ที่นักศึกษาลงเรียนในภาคการเรียนให้ถูกต้อง
 3. ส่งงานให้ครบตามที่กำหนด
 4. แบ่งเวลาในการอ่านหนังสือวิชาต่างๆ ส่วนวิธีการอ่านให้ไปดูที่
    เรื่อง วิธีการอ่านหนังสือ ในหัวข้อถัดไป

* * * * *

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น