14 ส.ค. 2554

เฉลยข้อสอบกลางภาคม.ปลาย

ข้อสอบกลางภาคพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคง ระดับมัธยมปลาย

1. การพัฒนาอาชีพ หมายถึง การประกอบอาชีพที่มีการพัฒนาสินค้า
    หรือผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าอยู่ตลอดเวลา
    โดยมีส่วนครองตลาด(ส่วนแบ่งทางตลาด)ได้ตามความต้องการของผู้ผลิต
     แสดงถึงความมั่นคงในอาชีพ
2. ปัจจัยในการผลิตได้แก่ เงินทุน วัตถุดิบ แรงงาน สถานที่
3. สิ่งที่ใช้เป็นทุนได้ ได้แก่ ทุนเงิน ที่ดิน/อาคารสถานที่ ทุนทางปัญญา
4. ตำแหน่งธุรกิจมี 4 ตำแหน่งคือ ระยะเริ่มต้น, ระยะสร้างตัว, ระยะทรงตัว,
    ระยะตกต่ำหรือสูงขึ้น
5. ถ้านักเรียนต้องการมีธุรกิจเป็นของตัวเองนักศึกษาจะทำอะไรเพราะเหตุใด
    (คิดเอง)
6. นักศึกษาจะเริ่มต้นธุรกิจและมีแผนการดำเนินงานอย่างไร
    (คิดเอง)

* * * * *

ข้อสอบกลางภาควิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมปลาย
ให้แปลประโยคต่างๆต่อไปนี้
1. Can you tell me the way to bus station?
    คุณช่วยบอกทางไปสถานีรถได้ไหม
2. How are you today?
    วันนี้เป็นอย่างไรบ้าง
3. Where are you from?
     คุณมาจากที่ไหน
4. Congratulations.
    ยินดีด้วย
5. You’re late again.
    คุณมาสายอีกแล้ว
6. I’m glad to meet you.
   ผมดีใจที่ได้พบคุณ
7. What does He say to Jim?
    เขาพูดอะไรกับจิม
8. He has 2 girlfriends.
   เขามีแฟน 2 คน

ให้แปลคำศัพท์ต่อไปนี้
cardphone = บัตรโทรศัพท์
Wednesday = วันพุธ
schoolbus = รถโรงเรียน
classroom = ห้องเรียน
highway = ทางด่วน
Jungle = ป่า
interest = สนใจ, ดอกเบี้ย
last night = เมื่อคืนก่อน

* * * * *

ข้อสอบกลางภาควิชาภาษาไทยษระดับมัธยมปลาย
1. การอ่าน หมายถึง การรับรู้ความหมายจากถ้อยคำที่เป็น
    ตัวอักษรในสิ่งพิมพ์หรือหนังสือ
2. เสียงสระในภาษาไทยมี 24 เสียง แบ่งเป็นสระเดี่ยว 18 เสียง
    สระประสม 6 เสียง
3. สร้างคำที่มี กร อยู่ในคำมา 5 คำ กระทบ, มังกร, กรีฑา, กรุณา, กราบ
4. ให้เขียนคำอ่านของคำต่อไปนี้
    บพิธ อ่านว่า บอ – พิด
    ทรัพย์สิน อ่านว่า ซับ – สิน
    มารยาท อ่านว่า มา – ระ – ยาด
   อัคนี อ่านว่า อัด – คะ -นี
5. คำสมาส คือ คำที่สร้างขึ้นตามวิธีสมาสในภาษาบาลีสันสกฤต
    ด้วยการนำคำภาษาบาลีสันสกฤษ ตั้งแต่ 2 คำมารวมกัน
6. ให้แปลความหมายของคำต่อไปนี้
    เพี้ยง = เท่ากัน, เสมอกัน
    สุริโย = พระอาทิตย์
    อินทรีย์ = ร่างกาย
   เดชา = อำนาจพิเศษ
7. ลักษณะของการอ่านมีกี่ลักษณะอะไรบ้าง
    การอ่านออกเสียงและอ่านในใจ
8. หาคำที่พ้องเสียงกับคำว่า หมาย มา 6 คำ
    กาย, ปลาย, ดาย, ทราย, กระจาย
9. บทประพันธ์หมายถึง เรื่องราวที่แต่งขึ้นเพื่อบอกเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
    เรื่องที่เล่านั้นอาจเป็นเรื่องจากข้อเท็จจริงหรือเรื่องที่สมมุติขึ้น
10. การอ่านให้ประโยชน์อะไรกับต่อนักศึกษา
      (คิดเอง)
* * * *

ข้อสอบกลางภาคพัฒนาทักษะชีวิต1 ระดับมัธยมปลาย
1. ยกตัวอย่างอวัยะภายนอกมา 2 ตัวอย่างพร้อมกับอธิบายการทำงาน
   *  ศีรษะ เป็นอวัยวะที่เป็นที่รวมรวบของอวัยวะอื่นอยู่ที่ส่วนบนของ
       ร่างกาย เช่น ปาก ตา จมูก สมอง
   *  ขา เป็นอวัยวะที่ใช้ในการเดินและเป็นส่วนที่รับน้ำหนักของร่างกาย

2. ยกตัวอย่างอวัยภายในและ 2 ตัวอย่างพร้อมกับอธิบายการทำงาน
     * กระเพาะอาหาร เป็นอวัยวะที่ใช้ย่อยอาหาร
     * ปอด เป็นอวัยวะที่ใช้ในการฟอกเลือดสะอาด
3. ผิวหนังมี 3 ชั้นคือ ผิวหนังชั้นนอก(หรือกำพร้า) ผิวหนังชั้นใน(หรือหนังแท้)
   ผิวหนังชั้นไขมัน
4. เลือดทำหน้าที่อะไรบ้าง
    ลำเลียงสารอาหารให้แก่เซลล์ในร่างกาย,
    ลำเอียงออกซิเจน, รักษาความสมดุลปริมาณของเหลวในเซลล์,
    รักษาความเป็นกรด-ด่างในร่างกาย

5. เมื่อเราโตเต็มที่จะมีกระดูก 206 ชิ้นแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ
    กระดูกแกนกลาง, กระดูกระยางค์
6. อวัยวะที่มีหน้าขับที่ขับถ่ายของเสียมี 4 อย่างคือ
    ปอด, ผิวหนัง, กระเพาะปัสสาวะ, ลำไส้ใหญ่

7. ยกตัวอย่างในการดูแลระบบการย่อยอาหาร 4 ข้อ
   1. เคี้ยวอาหารให้ละเอียด
   2. รับประทานอาหารที่สะอาด
   3. หลีกอาหารที่รสจัดและร้อนเกินไป
   4. ดื่มน้ำให้พอเพียง 6-8 แก้วต่อวัน

8. ยกตัวอย่างในการดูแลระบบห่อหุ้มร่างกายร 3 ข้อ
    1. รักษาความสะอาดของผิวกายทุกส่วน
    2. ควรรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่
    3. ถ้าต้องอยู่กลางแดดนานๆควรใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดให้มิดชิด
        หรือทาสารที่มีค่า SPF

* * * * *

** อย่าลืมอ่านอ่านสือเพิ่มเติมด้วยนะครับ  **

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น